Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.7 – Samozapłon monosilanu w kontakcie z tlenem z powietrza
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?