Weird Science

Ilustracja do artykułu "Chemiczne rośliny"
Fot.2 – Kryształy uwodnionego siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4·5H2O
Kliknij, aby powrócić do artykułu Chemiczne rośliny