Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.3 – Aktywność katalityczna wyciągu z nasion soi; A, D - roztwór mocznika z dodatkiem wskaźnika (roztwór kontrolny), B, E - roztwór mocznika z dodatkiem wyciągu sojowego i wskaźnika, C, F - roztwór mocznika z dodatkiem ogrzanego do wrzenia wyciągu sojowego i wskaźnika; górny rząd – roztwory w momencie zmieszania (t=0min), dolny rząd – odpowiednie roztwory po czasie t=5min
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory