Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fotoogniwo uczulane barwnikiem"
Fot.13 – Gotowe elektrody fotoogniwa; po lewej – fotoanoda tlenkowa uczulona barwnikiem, po prawej - katoda węglowa
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fotoogniwo uczulane barwnikiem