Weird Science

Ilustracja do artykułu "A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin"
Fot.1 – Rośliny wykazujące ruch możliwy do zauważenia gołym okiem; A – Mimoza wstydliwa Mimosa pudica, B – Rosiczka przylądkowa Drosera capensis
Kliknij, aby powrócić do artykułu A jednak się porusza! Ruchy higroskopowe roślin