Weird Science

Ilustracja do artykułu "Krzywe Lissajous - piękno drgań"
Fot. 1 – Uzyskane krzywe Lissajous
Kliknij, aby powrócić do artykułu Krzywe Lissajous - piękno drgań