Weird Science

Ilustracja do artykułu "Heptatlenek i burza w probówce"
Fot.6 – Reakcja acetonu z tlenkiem manganu(VII); A – tuż przed reakcją, B – gwałtowny efekt zetknięcia się tlenku z acetonem, C – powstała chmura brunatnego dymu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Heptatlenek i burza w probówce