Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.8 – Sejsmonastia u mimozy wstydliwej (Mimosa pudica); A – moment zadziałania bodźca mechanicznego (0s, strzałka wskazuje miejsce zadziałania bodźca, tj. dotyku metalowej pęsety), B – 1s, C – 2s, D – 3s, E – 6s, F – 30min
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina