Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.6 – Chemiluminescencja roztworu luminolu w kontakcie z tkanką korzenia chrzanu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory