Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wrażliwe ciecze - odwracalne reakcje redoks z udziałem barwników"
Fot.3- barwne roztwory po wstrząśnięciu, po lewej roztwór zawierający resazurynę, po prawej błękit metylenowy
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wrażliwe ciecze - odwracalne reakcje redoks z udziałem barwników