Weird Science

Ilustracja do artykułu "Nieprzyzwoicie tani mikroskop"
Fot.10 – Rozwielitka pchlica Daphnia pulex; a – czułki drugiej pary, b – oko złożone, c – serce, d – jaja zimowe w komorze lęgowej, e – karapaks, f – odnóża tułowiowe
Kliknij, aby powrócić do artykułu Nieprzyzwoicie tani mikroskop