Weird Science

Ilustracja do artykułu "Genialny roztwór w labiryncie"
Fot.9 – Droga barwnika przez labirynt; kolejne fotografie wykonano w interwałach jednosekundowych
Kliknij, aby powrócić do artykułu Genialny roztwór w labiryncie