Weird Science

Ilustracja do artykułu "Błyskotliwa reakcja zegarowa"
Fot.3 – Kryształy uwodnionego siarczanu(VI) miedzi(II)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Błyskotliwa reakcja zegarowa