Weird Science

Ilustracja do artykułu "Lofina - wielka synteza"
Fot.22 – Rekrystalizacja lofiny z roztworu w gorącym metanolu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Lofina - wielka synteza