Weird Science

Ilustracja do artykułu "Blask w kolbie"
Fot.14 – Kryształy N-metyloakrydonu wydzielone z roztworu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Blask w kolbie