Weird Science

Ilustracja do artykułu "Skrzyp - roślina z przeszłości"
Fot.5 – Tarczowate liście zarodnionośne skrzypu polnego; strzałką zaznaczono zarodnie
Kliknij, aby powrócić do artykułu Skrzyp - roślina z przeszłości