Weird Science

Ilustracja do artykułu "W poszukiwaniu nadtlenku"
Fot.12 – Topienie lodu płomieniem wodoru
Kliknij, aby powrócić do artykułu W poszukiwaniu nadtlenku