Weird Science

Ilustracja do artykułu "Infiltracja - w głąb liścia"
Fot.1 – Aparaty szparkowe winorośli (oznaczone asteryskami)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Infiltracja - w głąb liścia