Weird Science

Ilustracja do artykułu "Heptatlenek i burza w probówce"
Fot.4 – Mieszanina poreakcyjna zawierająca tlenek manganu(VII)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Heptatlenek i burza w probówce