Weird Science

Ilustracja do artykułu "Nie tylko srebro - Światłoczułe związki w fotografii"
Fot.7 – Roztwory; po lewej – roztwór szczawianu potasu, po prawej – roztwór chlorku żelaza(II)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Nie tylko srebro - Światłoczułe związki w fotografii