Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wirczyk - spotkanie z mikroświatem"
Fot.4 – Zachowanie wirczyka; A – komórka w stanie normalnym, żerująca, B – komórka podrażniona, widoczne skrócenie się nóżki i zmiana kształtu; strzałka wskazuje na obu fotografiach tą samą komórkę
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wirczyk - spotkanie z mikroświatem