Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzym spod ziemi - peroksydaza"
Fot.10 – Wynik próby; A – krążek bibuły, na który naniesiono wyciąg z korzenia chrzanu, B – po naniesieniu odczynnika
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzym spod ziemi - peroksydaza