Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.2 – Kwiatostan mimozy wstydliwej (Mimosa pudica)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina