Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wstydliwa roślina"
Fot.6 – Nasiona mimozy wstydliwej (Mimosa pudica); A – fragmenty strąka zawierające nasiona, B – nasiona
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wstydliwa roślina