Weird Science

Ilustracja do artykułu "manual"
Fot.19 – Wykorzystanie programu Audacity; A - record, B - stop, C - play
Kliknij, aby powrócić do artykułu manual