Weird Science

Ilustracja do artykułu "Enzymy - biologiczne katalizatory"
Fot.5 – Fragment korzenia chrzanu zanurzony w roztworze luminolu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Enzymy - biologiczne katalizatory