Weird Science

Ilustracja do artykułu "Prostownik elektrolityczny - zapomniana technika"
Fot.3 – Materiały na elektrody; po lewej – ołów, po prawej – glin
Kliknij, aby powrócić do artykułu Prostownik elektrolityczny - zapomniana technika