Weird Science

Ilustracja do artykułu "W poszukiwaniu nadtlenku"
Fot.13 – Nadtlenek wodoru z kostki lodu; A – woda wytopiona płomieniem wodoru, B – dodatni wynik próby
Kliknij, aby powrócić do artykułu W poszukiwaniu nadtlenku