Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pulsujące światło - Chemiluminescencyjne oscylacje"
Fot.10 – Oscylacje chemiluminescencyjne z dodatkiem fluoresceiny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pulsujące światło - Chemiluminescencyjne oscylacje