Weird Science

Ilustracja do artykułu "Jak uwięzić światło?"
Fot.10 – Fosforescencja siarczku cynku po uprzednim naświetleniu światłem UV; A – Niedomieszkowany ZnS (klasa czystości: cz.d.a), B – Domieszkowany ZnS:Mn (Metoda I), C – Domieszkowany ZnS:Mn (Metoda II); B i C – wyraźnie widoczna żółtopomarańczowa fosforescencja (ISO:400, 3s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Jak uwięzić światło?