Weird Science

Ilustracja do artykułu "Metaliczne rośliny"
Fot.7 – Dendryty piroluzytu na powierzchni wapienia (zbiory własne autora)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Metaliczne rośliny