Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.28 – Chemiluminescencja luminolu;
A – roztwór chemiluminoforu i utleniacza,
B – po zmieszaniu dwóch roztworów, widoczna emisja niebieskiego światła
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów