Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.9 – Mieszanina podczas procesu nitrowania;
sita molekularne w łaźni wodnej jako ewentualne zarodki wrzenia
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów