Weird Science

Ilustracja do artykułu "Nie tylko srebro - Światłoczułe związki w fotografii"
Fot.2 – Roztwór azotanu(V) srebra; A – w wodzie destylowanej, B – w wodzie wodociągowej
Kliknij, aby powrócić do artykułu Nie tylko srebro - Światłoczułe związki w fotografii