Weird Science

Ilustracja do artykułu "Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi"
Fot.8 – Wykorzystanie odczynnika Kastle-Meyera; A – próbka materiału, B – naniesienie odczynnika, C – naniesienie nadtlenku wodoru 3%, D – powstałe zabarwienie wskazujące na obecność krwi
Kliknij, aby powrócić do artykułu Śledztwo - prosta metoda wykrywania obecności krwi