Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.12 – Roztwór podchlorynu chłodzony w łaźni lodowej
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów