Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.23 – Efekt egzotermiczny reakcji utleniania tiomocznika nadtlenkiem wodoru;
A – 5cm3 nadtlenku wodoru 30% w zlewce,
B – po dodaniu tiomocznika, widoczne gwałtowne wrzenie i rozprysk mieszaniny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów