Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.17 – Kryształki manganianu(VII) potasu rozsypane na plamie roztartego siloksenu Wöhlera
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?