Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pulsujące światło - Chemiluminescencyjne oscylacje"
Fot.6 – Naczynie z mieszaniną reakcyjną umieszczone na mieszadle magnetycznym
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pulsujące światło - Chemiluminescencyjne oscylacje