Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.14 – Wykrystalizowany wodorosiarczan(VI) hydrazyny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów