Weird Science

Ilustracja do artykułu "Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów"
Fot.16 – Szybka krystalizacja przechłodzonego roztworu octanu sodu;
A – zarodnikowanie niewielkim kryształkiem octanu (0s),
B – początek krystalizacji (2s),
C – cała objętość roztworu skrystalizowana (5s)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Pomocna dłoń chemii w rękawiczce - synteza luminolu z odpadów