Weird Science

Ilustracja do artykułu "W poszukiwaniu nadtlenku"
Fot.15 – Wykrywanie nadtlenku wodoru za pomocą zakwaszonego roztworu jodku z dodatkiem skrobi ziemniaczanej; po lewej – przed dodaniem nadtlenku, po prawej – dodatni wynik próby
Kliknij, aby powrócić do artykułu W poszukiwaniu nadtlenku