Weird Science

Ilustracja do artykułu "Bajeczne morza"
Morza:
 • α - Mare Imbrium (Morze Deszczów)
 • β - Oceanus Procellarum (Ocean Burz)
 • γ - Mare Humorum (Morze Wilgoci)
 • δ - Mare Nubium (Morze Chmur)
 • ε - Mare Nectaris (Morze Nektaru)
 • ζ - Mare Foecunditatis (Morze Obfitości lub Żyzności)
 • η - Mare Crisium (Morze Przesileń)
 • θ - Mare Tranquillitatis (Morze Spokoju)
 • ι - Mare Serenitatis (Morze Jasności)
 • κ - Mare Vaporum (Morze Oparów)
 • λ - Mare Frigoris (Morze Zimna)
 • μ - Mare Cognitum (Morze Poznane)
 • ν - Mare Insularum (Morze Wysp)
 • ξ - Mare Spumans (Morze Pieniące)
Kratery:
 • 1 - Copernicus
 • 2 - Tycho
 • 3 - Plato
Kliknij, aby powrócić do artykułu Bajeczne morza