Weird Science

Ilustracja do artykułu "Dwa kwasy - proste reakcje oscylacyjne i zaskakujące powiązania"
Fot.8 – Pierścienie Lieseganga; A - z chromianu(VI) srebra, B – z zasadowych soli kobaltu
Kliknij, aby powrócić do artykułu Dwa kwasy - proste reakcje oscylacyjne i zaskakujące powiązania