Weird Science

Ilustracja do artykułu "Co i jak można otrzymać z piasku?"
Fot.13 – Powstały w reakcji osad siloksenu Wöhlera
Kliknij, aby powrócić do artykułu Co i jak można otrzymać z piasku?