Weird Science

Ilustracja do artykułu "Witamina C – gdzie więcej?"
Fot.3 – Reakcja skrobi z jodyną; A – zawiesina skrobi w wodzie, B – zawiesina skrobi po dodaniu kilku kropli jodyny
Kliknij, aby powrócić do artykułu Witamina C – gdzie więcej?