Weird Science

Ilustracja do artykułu "Wrażliwe ciecze - odwracalne reakcje redoks z udziałem barwników"
Fot.1 – alkaliczny roztwór glukozy
Kliknij, aby powrócić do artykułu Wrażliwe ciecze - odwracalne reakcje redoks z udziałem barwników