Weird Science

Ilustracja do artykułu "Ab ovo"
Fot. 3 - Mieszanina poreakcyjna. Widoczne dobrze rozdzielone fazy: A – w świetle widzialnym, B – w świetle ultrafioletowym (λ=366nm)
Kliknij, aby powrócić do artykułu Ab ovo