Weird Science

Ilustracja do artykułu "Błyskotliwa reakcja zegarowa"
Fot.8 – Etapy reakcji; A – tuż po zmieszaniu roztworów, B – po kilkudziesięciu sekundach (zmiana barwy, pienienie się roztworu, chemiluminescencja), C – po zakończeniu reakcji; górny rząd – na świetle, dolny rząd – w ciemności
Kliknij, aby powrócić do artykułu Błyskotliwa reakcja zegarowa