Weird Science

Ilustracja do artykułu "Fotosynteza w probówce"
Fot.7 – Wynik doświadczenia; po lewej – próbka naświetlana, B – próbka przechowywana w ciemności
Kliknij, aby powrócić do artykułu Fotosynteza w probówce